Warunki


Dla Andrew Muirhead & Son Ltd prywatność użytkowników stron internetowych i ochrona ich danych to kwestia o zasadniczym znaczeniu. Andrew Muirhead & Son Ltd przestrzega Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1998 podczas przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników oraz innych danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu.

Niniejsze oświadczenie dotyczy polityki prywatności strony internetowej Andrew Muirhead & Son Ltd. Oświadczenie to nie dotyczy stron, do których linki zamieszczono na stronie Andrew Muirhead & Son Ltd ani stron nie będących częścią strony internetowej Andrew Muirhead & Son Ltd.

Pliki cookie

Plik cookie jest plikiem zawierającym niewielkie ilości danych, który często zawiera także anonimowy, niepowtarzalny identyfikator przesyłany przez serwer www do przeglądarki użytkownika i przechowywany na twardym dysku jego komputera. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera. Każda strona internetowa może przesyłać własne pliki cookie do przeglądarki użytkownika, jeśli ustawienia tej przeglądarki na to zezwalają, ale (w celu ochrony prywatności) przeglądarka użytkownika zezwala stronie internetowej na dostęp tylko do tych plików cookie, które są z niej wysłane, z wykluczeniem plików wysyłanych z innych stron. Użytkownik może zdecydować o ewentualnej akceptacji plików cookie, wybierając w swojej przeglądarki ich akceptację, odrzucanie lub powiadomienia o nich.

Strona internetowa Andrew Muirhead & Son Ltd korzysta z plików cookie, aby przypisywać indywidualnej przeglądarce użytkownika identyfikator. Umożliwia on identyfikację przez nasz serwer przeglądarki użytkownika, ale nie samego użytkownika, za każdym razem, gdy odwiedza on naszą stronę. Same pliki cookie nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika. O ile użytkownik nie poda sam swojej tożsamości, Andrew Muirhead & Son Ltd nigdy jej nie pozna, nawet jeśli przypisuje przeglądarce użytkownika plik cookie.

Informacje gromadzone poprzez wykorzystanie plików cookie umożliwiają Andrew Muirhead & Son Ltd oferowanie użytkownikom wysokiej jakości usługi internetowej i łatwy dostęp do naszych treści online, a także katalogowanie wzorców ruchu poprzez stronę internetową w sposób zapewniający ochronę prywatności.

Śledzimy także adres IP użytkownika, aby gromadzić obszerne informacje demograficzne, dotyczące między innymi lokalizacji użytkownika i jego dostawcy usług internetowych. Andrew Muirhead & Son Ltd może także gromadzić informacje zbiorcze dotyczące sposobu wykorzystywania strony firmy przez użytkowników. Informacje te mogą dotyczyć wzorców ruchu na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystywania mogą Państwo znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org.uk

Informacje osobowe

Andrew Muirhead & Son Ltd może poprosić Państwa czasami o podanie informacji osobowych, między innymi imienia i nazwiska i adresu e-mail, aby mogli Państwo przesłać nam zapytanie (np. prośbę o broszurę). Udostępnienie tych informacji zależy wyłącznie do Państwa.

Wszystkie informacje udostępniane Andrew Muirhead & Son Ltd będą przechowywane i przetwarzane w Wielkiej Brytanii.

Wymiana danych

Andrew Muirhead & Son Ltd nie ujawnia żadnych danych osobowych stronom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że wymagają tego przepisy prawa bądź konieczność ochrony praw i własności Andrew Muirhead & Son Ltd.

Linki do innych stron

Na stronie internetowej Andrew Muirhead & Son Ltd znajdują się linki do innych stron niepowiązanych z Andrew Muirhead & Son Ltd. Strony te posiadają własne polityki i praktyki dotyczące ochrony prywatności i zarządzają same treścią swoich stron, za co Andrew Muirhead & Son Ltd nie odpowiada.