Villkor


Andrew Muirhead & Son Ltd anser att internetanvändarnas sekretess och dataskydd är av största vikt. Andrew Muirhead & Son Ltd följer Data Protection Act från 1998 när det gäller all behandling av personuppgifter som användare tillhandahåller till oss och annan personlig information som vi av någon anledning innehar.

Det här meddelandet innehåller sekretesspolicyn för Andrew Muirhead & Son Ltd:s webbplats. Meddelandet omfattar inte webbplatser som länkas till eller som inte ingår i Andrew Muirhead & Son Ltd:s webbplats.

Cookies

En ”cookie” är en liten mängd data som ofta innehåller en anonym unik identifierare som skickas till webbläsaren från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Cookies skadar inte datorn. Varje webbplats kan skicka en egen cookie till webbläsaren om webbläsarinställningarna tillåter det, men (för att skydda din sekretess) ger webbläsaren endast åtkomst till de cookies åt webbläsaren som den redan har skickat till dig, inte de cookies som har skickats till dig av andra webbplatser. Du bestämmer huruvida du vill godkänna cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren till att godkänna alla cookies, avvisa alla cookies eller avisera dig när en cookie ställs in.

Andrew Muirhead & Son Ltd:s webbplats använder cookies för att tilldela identifiering till din individuella webbläsare. Därmed identifieras webbläsaren, men inte du, för våra servrar varje gång du besöker vårt nätverk. Enbart cookies kan inte användas för att ta reda på någon användares identitet. Såvida du inte frivilligt meddelar oss kommer Andrew Muirhead & Son Ltd aldrig att veta vem du är, trots att vi tilldelar en cookie till din webbläsare.

Information som samlas in genom cookies gör det möjligt för Andrew Muirhead & Son Ltd att erbjuda en internettjänst av hög kvalitet och lättillgängligt onlineinnehåll till våra användare och att katalogisera trafikmönster på hela webbplatsen på ett sätt som skyddar den personliga integriteten.

Vi spårar din IP-adress för att samla in bred demografisk information om dig, t.ex. plats och internetleverantör. Andrew Muirhead & Son Ltd kan även aggregera information om hur våra användare använder webbplatsen. Detta kan innefatta information om trafikmönster via webbplatsen.

Mer information om cookies och deras användning finns på www.aboutcookies.org.uk

Personlig information

Vid specifika tidpunkter kan Andrew Muirhead & Son Ltd be dig att ge oss personlig information, inklusive men inte begränsat till namn och e-postadress, för att du ska kunna begära en tjänst (t.ex. vid en litteraturförfrågan). Du kan välja att inte ge oss den informationen.

Observera att all information som du ger till Andrew Muirhead & Son Ltd lagras och behandlas i Storbritannien.

Delning av data

Andrew Muirhead & Son Ltd lämnar inte ut någon av din personliga information till en tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte i god tro tror att lagen kräver att den lämnas ut eller att rättigheter eller egendom som tillhör Andrew Muirhead & Son Ltd behöver skyddas.

Länkar till andra webbplatser

Andrew Muirhead & Son Ltd-webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som inte är anknutna till Andrew Muirhead & Son Ltd. Dessa webbplatser har egna policyer och praxis med avseende på integritet online. Andrew Muirhead & Son Ltd kan inte ansvara för sekretesspraxis eller innehåll på sådana icke-anknutna webbplatser.